Palvelun Ehdot

Näitä ehtoja sovelletaan tällä palvelimella ja sivukokonaisuudella tarjottavaan palveluun "Livechat". Nämä ehdot on laadittu Syyskuun 14, 2004, ja ovat voimassa toistaiseksi. Mikäli ehtoja myöhemmin muutetaan, ilmoitetaan muutoksesta 14 päivää ennen muutoksen voimaan astumista näillä internet-sivuilla.

1. Palvelun Tarjoaja Ja Tekninen Toteuttaja

Livechat-palvelun tarjoaa HD Life Oy, PL 211, Hki 53, Y-tunnus 2614420-5. Palvelun tekninen toteuttaja HD Life Oy, PL 211, Hki 53, Y-tunnus 2614420-5. Palvelu ylläpidetään Suomessa sijaitsevilla palvelimilla noudattaen Suomen lakia ja annettuja säädöksiä.

2. Käyttäjät

Livechat-palvelun käyttäjäksi voi ryhtyä kuka tahansa oikeustoimikelpoinen ja täysi-ikäinen Suomen kansalainen. Ryhtyessään palvelun käyttäjäksi käyttäjä sitoutuu näihin palvelun ehtoihin.

3. Palvelun Sisältö

Livechat-palvelu tarjoaa internet-sisältöä, jonka tuottaa osin HD Life Oy ja osin palvelun käyttäjät itse. HD Life Oy vastaa itse tuottamastaan sisällöstä, ja HD Life Oy:n tuottama sisältö on palvelussa eroteltu siten, että HD Life Oy:n tuottamaa sisältöä on vain sisällön yhteydessä erikseen mainittu sisältö.

4. Yksityisyyden Suoja

Livechat-palvelu mahdollistaa käyttäjille henkilökohtaisten ja yksilöivien tietojen rekisteröimisen. Tällaisia yksilöiviä tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero. Tällöin käyttäjän rekisteröimät yksilöivät tiedot ja palvelun käyttöön liittyvät tallennettavat muut tiedot luokitellaan arkaluontoisiksi. Henkilökohtaisia ja yksilöiviä tietoja ei käytetä muutoin kuin mitä palvelun tuottamiseen on välttämätöntä, esimerkiksi käyttäjien ottaessa yhteyttä toisiin käyttäjiin. HD Life Oy ei luovuta käyttäjien yksilöiviä tietoja millekään kolmannelle osapuolelle ilman lainvoimaista oikeuden päätöstä. Poikkeuksena ovat tiedot, jotka käyttäjä on luovuttaessaan tiennyt julkistettavan toisille käyttäjille osana Livechat-palvelua. Rekisteröitynyt Livechat-käyttäjä voi pyytää nähtäväkseen kaikki hänestä tallennetut yksilöivät tiedot ottamalla yhteyden kirjallisesti HD Life Oy:n ja toimittamalla palveluun rekisteröimänsä käyttäjätunnuksen ja salasanan.

5. Rajoitettu vastuu ja Tekninen Toimivuus

HD Life Oy tarjoaa Livechat-palvelun käyttäjille ilman minkäänlaista takuuta palvelun teknisestä toimivuudesta. HD Life Oy tekee parhaansa palvelun ongelmattoman toimivuuden ylläpitämiseksi, mutta ei voi taata palvelulle minkäänlaista toimivuustakuuta. HD Life Oy ei myöskään ota minkäänlaista vastuuta sisällöstä, jonka tuottavat käyttäjät. HD Life Oy tekee parhaansa poistaakseen ja estääkseen käyttäjien tuottaman laittoman sisällön julkaisemisen Livechat-palvelussa. Missään tapauksessa HD Life Oy ei korvaa vahingonkorvauksena mitään välillisiä vahinkoja, joita palvelu mahdollisesti aiheuttaa käyttäjille. Käyttäjälle oikeuden päätöksellä mahdollisesti määräytyvä vahingonkorvauksen suuruus rajoitetaan summaan, joka on käyttäjän maksamien Livechat-palvelumaksujen suuruus viimeisen 12 kuukauden aikana vahingonkorvausvaatimuksen esittämispäivämäärästä.

6. Sopimuksen Syntyminen, Lopettaminen ja Erimielisyydet

Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, on hänen lakattava käyttämästä Livechat-palvelua sen kaikilta osiltaan. Käyttäjä voi millä tahansa hetkellä pyytää HD Life Oy:tä poistamaan kaikki hänen Livechat-palveluun rekisteröimänsä tiedot palvelimelta. Mahdolliset erimielisyydet tästä sopimuksesta ratkaistaan Helsingin Käräjäoikeudessa.

7. Muut asiat

Tuotteiden tai palveluiden mainostaminen, markkinointi, kaupittelu tai siihen rinnastettavat teot ovat kielletyjä. Vihapuhe on kiellettyä keskustelussa. Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen. Muiden keskustelijoiden kiusaaminen ja halventava käytös on kiellettyä. Ylläpito varaa oikeuden poistaa ilman erillistä varoirtus kesksutelijan joka ei noudata anettuja sääntöjä.