Palvelun Ehdot

Näitä ehtoja sovelletaan tällä palvelimella ja sivukokonaisuudella tarjottavaan palveluun "Livechat". Nämä ehdot on laadittu Syyskuun 14, 2004, ja ovat voimassa toistaiseksi. Mikäli ehtoja myöhemmin muutetaan, ilmoitetaan muutoksesta 14 päivää ennen muutoksen voimaan astumista näillä internet-sivuilla.

1. Palvelun Tarjoaja Ja Tekninen Toteuttaja

Livechat-palvelun tarjoaa STL Oy, PL 211, Hki 53, Y-tunnus 2541314-3. Palvelun tekninen toteuttaja STL Oy, PL 211, Hki 53, Y-tunnus 2541314-3. Palvelu ylläpidetään Suomessa sijaitsevilla palvelimilla noudattaen Suomen lakia ja annettuja säädöksiä.

2. Käyttäjät

Livechat-palvelun käyttäjäksi voi ryhtyä kuka tahansa oikeustoimikelpoinen ja täysi-ikäinen Suomen kansalainen. Ryhtyessään palvelun käyttäjäksi käyttäjä sitoutuu näihin palvelun ehtoihin.

3. Palvelun Sisältö

Livechat-palvelu tarjoaa internet-sisältöä, jonka tuottaa osin STL Oy ja osin palvelun käyttäjät itse. STL Oy vastaa itse tuottamastaan sisällöstä, ja STL Oy:n tuottama sisältö on palvelussa eroteltu siten, että STL Oy:n tuottamaa sisältöä on vain sisällön yhteydessä erikseen mainittu sisältö.

4. Yksityisyyden Suoja

Livechat-palvelu mahdollistaa käyttäjille henkilökohtaisten ja yksilöivien tietojen rekisteröimisen. Tällaisia yksilöiviä tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero. Tällöin käyttäjän rekisteröimät yksilöivät tiedot ja palvelun käyttöön liittyvät tallennettavat muut tiedot luokitellaan arkaluontoisiksi. Henkilökohtaisia ja yksilöiviä tietoja ei käytetä muutoin kuin mitä palvelun tuottamiseen on välttämätöntä, esimerkiksi käyttäjien ottaessa yhteyttä toisiin käyttäjiin. STL Oy ei luovuta käyttäjien yksilöiviä tietoja millekään kolmannelle osapuolelle ilman lainvoimaista oikeuden päätöstä. Poikkeuksena ovat tiedot, jotka käyttäjä on luovuttaessaan tiennyt julkistettavan toisille käyttäjille osana Livechat-palvelua. Rekisteröitynyt Livechat-käyttäjä voi pyytää nähtäväkseen kaikki hänestä tallennetut yksilöivät tiedot ottamalla yhteyden kirjallisesti STL Oy:n ja toimittamalla palveluun rekisteröimänsä käyttäjätunnuksen ja salasanan.

5. Rajoitettu vastuu ja Tekninen Toimivuus

STL Oy tarjoaa Livechat-palvelun käyttäjille ilman minkäänlaista takuuta palvelun teknisestä toimivuudesta. STL Oy tekee parhaansa palvelun ongelmattoman toimivuuden ylläpitämiseksi, mutta ei voi taata palvelulle minkäänlaista toimivuustakuuta. STL Oy ei myöskään ota minkäänlaista vastuuta sisällöstä, jonka tuottavat käyttäjät. STL Oy tekee parhaansa poistaakseen ja estääkseen käyttäjien tuottaman laittoman sisällön julkaisemisen Livechat-palvelussa. Missään tapauksessa STL Oy ei korvaa vahingonkorvauksena mitään välillisiä vahinkoja, joita palvelu mahdollisesti aiheuttaa käyttäjille. Käyttäjälle oikeuden päätöksellä mahdollisesti määräytyvä vahingonkorvauksen suuruus rajoitetaan summaan, joka on käyttäjän maksamien Livechat-palvelumaksujen suuruus viimeisen 12 kuukauden aikana vahingonkorvausvaatimuksen esittämispäivämäärästä.

6. Sopimuksen Syntyminen, Lopettaminen ja Erimielisyydet

Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, on hänen lakattava käyttämästä Livechat-palvelua sen kaikilta osiltaan. Käyttäjä voi millä tahansa hetkellä pyytää STL Oy:tä poistamaan kaikki hänen Livechat-palveluun rekisteröimänsä tiedot palvelimelta. Mahdolliset erimielisyydet tästä sopimuksesta ratkaistaan Helsingin Käräjäoikeudessa.

7. Muut asiat

Tuotteiden tai palveluiden mainostaminen, markkinointi, kaupittelu tai siihen rinnastettavat teot ovat kielletyjä. Vihapuhe on kiellettyä keskustelussa. Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen. Muiden keskustelijoiden kiusaaminen ja halventava käytös on kiellettyä. Ylläpito varaa oikeuden poistaa ilman erillistä varoirtus kesksutelijan joka ei noudata anettuja sääntöjä.